การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities : ISIC) เป็นการจัดแบ่งและกำหนดรหัสหมวดหมู่อุตสาหกรรม ซึ่งจัดทำโดย United Nations Statistics Division (UNSD) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกใช้อ้างอิงในการจัดจำแนกข้อมูลสถิติเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศได้

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ ISIC ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/ISIC