พิกัดศุลกากร พิกัดศุลกากร


รายละเอียดผลการค้นหา
ตอน รายการ
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ชหรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี
ตอน ประเภท / ประเภทย่อย รายการ
19 19.01 สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งค้านวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ซึ่งค้านวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
19 19.01.10 อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก
19 19.01.10.10 ที่ทำจากสิ่งสกัดจากมอลต์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตอน รายการ
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ชหรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี
ตอน ประเภท / ประเภทย่อย
19 19.01
รายการ
สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งค้านวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ซึ่งค้านวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ตอน ประเภท / ประเภทย่อย
19 19.01.10
รายการ
อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก
ตอน ประเภท / ประเภทย่อย
19 19.01.10.10
รายการ
ที่ทำจากสิ่งสกัดจากมอลต์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง