คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
  • เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ (66) 2507-7555
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • thailandntr@dtn.go.th